Koulutus

Oppilas hinauksessa ja toinen laskussa. PP2 lentokoulutusta Kalajoen lentokentällä maaliskuussa 2020.

Suomessa on käytössä Para Pro:n viisi-asteinen kelpoisuustodistus järjestelmä (PP1-PP5). Järjestämme yhden PP1+PP2 varjoliitokurssin talvikauden aikana. Koulutus alkaa yleensä helmi/ maaliskuussa ja jatkuu viikonloppuina läpi talven, aina kun on lentokeliä. Kurssin hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on valmius toimia itsenäisenä pilottina lentopaikalla.

Tarjoamme koulutusta myös moottoroituun varjoliitoon jatkokurssina.

Yhteystiedot:

 • Koulutuspäälikkö Hannu Kuronen:  040-554 2478
 • Lennonopettaja (+Mova) Anssi Peltola:  040-710 0558
 • Lennonopettaja Jonas Brunnström: 044-5499162
 • Lennonopettaja (Mova) Jari Kokkonen:  044-592 3830

Koulutusten hinta: katso Hinnasto (linkki)

PP1+PP2:

Sisältäen:

 • Oppimateriaalit
 • Teoriaopetus
 • Tarvittavat lennot (5+40 kpl)
 • Kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana, hinausmaksut ja tarkastuslento.
 • Kerhon jäsenmaksu
 • Hinaajan koulutuksen
 • ei sisällä SIL:n jäsenmaksua/ vakuutuksia (hinta löytyy ilmailuliiton sivuilta: linkki)

PP2Mo: (Jatkokoulutus moottorille)

Sisältäen:

 • Teoriaopetus
 • Tarvittavat lennot (7kpl)

Kurssin sisältö – Teoria

Kurssi alkaa luentomaisilla teoriaopinnoilla. Yleensä istutaan sisällä kaksi viikonloppua eli neljä täyspitkää päivää.

Teoriakoulutus nojaa Suomen Ilmailuliito ry:n (SIL) Varjoliito-oppaaseen.
Aloita lukeminen vaikka heti. Voit ladata oppaan tästä (linkki)

PP2 kurssin teoriaa Tapion tuvalla. Kuvassa opettajat Anssi Peltola ja Hannu Kuronen. 9.2.2020.

Teoriaopinnoissa käydään läpi muun muassa seuraavia aiheita: lentokalusto ja sen rakenne, käyttö ja hoito. Aerodynamiikkaa, ilmailumääräyksiä ja sääntöjä. Mikrometeorologiaa ja sääoppia. Turvallisuusasiat ja inhimilliset tekijät nostetaan vahvasti esille koska turvallisesti toimiminen ja riskien tiedostaminen on tärkeää. Puhutaan siellä ihan lentämisestäkin. Teoriaopintojen lopuksi oppilaan tulee suorittaa kirjallinen tentti hyväksytysti.

Kurssin sisältö – Lentokoulutus

Varoliitimen siipi on tehty ohuesta kankaasta joka täyttyy ilmalla. Koulutuksessa käytetään MAC PARA Muse 4 ja 5-siipiä. PP2 oppilashinaus Kalajoen lentokentällä maaliskuussa 2020.

Käytännön lentokoulutus (PP1-aste) alkaa liitimen päällevedon ja startin harjoittelulla, jatkuen muutamalla matalalla lennolla (korkeus alle 15m). Lentoonläähtö suoritetaan hinaamalla.

Seuraavaksi (PP2-aste) oppilas suorittaa 40 korkeaa lentoa (korkeus yli 200m). Lentokoulutus sisältää vähintään 7 lentopäivää. Kurssin päättää tarkastuslento jonka aikana oppilaan on suoritettava hänelle annetut tehtävät hyväksytysti.

Lentokoulutus tapahtuu kerhon kalustolla. Käytössämme on vuonna 2020 uudistettu ja yhtenäistetty lentokalusto. Käytämme MAC PARA Muse 4 ja 5 siipimalleja muun muassa niiden erinomaisten startti ja laskeutumis ominaisuuksien vuoksi. Pystymme kouluttamaan sekä kevyempiä että painavampia henkilöitä koska käytössä olevien siipien lentopainorajat ulottuvat aina 135kg asti.

Lentovaljaat ovat myös oppilaan koosta riippumatta samaa mallia. Kaluston yhtenäistämisellä pyrimme minimoimaan opetuksen aikana mahdolliset väärinkäsitykset ja luomme mahdollisimman turvallisen koulutusympäristön.

Hinaus ja koulutuskalustoa Kalajoen lentokentällä maaliskuussa 2020.

Koulutussiipenä käytetään MAC PARA Muse 4 ja 5.

Oppilas tulossa laskuun. PP2 koulutuslento Kalajoen lentokentällä maaliskuussa 2020.

Kurssin sisältö – Hinauskoulutus

Kurssin aikana oppilaille annetaan myös koulutus varjoliitimen ilmaan hinaamista varten. Ilman hinaustoimintaahan vapaalento ei tasamaalla onnistu.

Kesäinen varjoliitohinaus. EFYL 2.9.2018

Varjoliidin hinauksessa. EFYL.

Kurssin kesto

Koulutus etenee viikonloppuisin riippuen lentokeleistä ja oppilaan aktiivisuudesta. Lennonopettajat ovat paikalla aina kun on keliä. Koulutus tapahtuu pääosin Kalajoen lentokentän(EFKO) läheisyydessä. Yleensä myös Ylivieskan lentokentällä(EFYL) operoidaan  kurssin loppupuolella.

Jos olet kiinnostunut lentämisestä, mieti jo etukäteen voitko varata aikaa koulutukselle  talven viikonloput? Käytännön lentokoulutuspäivät määräytyvät sään mukaan.

Kelpoisuustodistus

Kurssin jälkeen, kokeet ja tarkastuslennon läpäistyään, oppilaalle anotaan
PP2-kelpoisuustodistusta jonka myöntää Suomen Ilmailuliitto r.y.. Kelpoisuustodistus oikeuttaa omatoimiseen lentämiseen varjoliitimellä.

Koulutuksen sisältö:

PP1+PP2:

 • Oppimateriaalit
 • Teoriaopetus
 • Tarvittavat lennot (5+40 kpl)
 • Kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana, hinausmaksut ja tarkastuslento.
 • Oppilasajan tapaturmavakuutus
 • Kerhon jäsenmaksu
 • Hinaajan koulutuksen
 • ei sisällä SIL:n jäsenmaksua/ vakuutuksia (hinta löytyy ilmailuliiton sivuilta: linkki)

PP2Mo: (Jatkokoulutus moottorille)

 • Teoriaopetus
 • Tarvittavat lennot (7kpl)


Anssi Peltola lentää moottoroidulla varjoliitimellä eli MOVAlla. EFYL. 2.9.2018.

Mova-koulutusta. EFYL 2020.